Вземете код за -10% отстъпка за първата си поръчка.

Конфиденциалност

  • Всички лични данни, които предоставите чрез е-мейл при регистрация или покупка ще бъдат използвани, в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на уебсайта или чрез мейл: въпроси, коментари, предложения и други подобни се смятат за неконфиденциални. Чрез своя уебсайт clandestino.bg ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация нужна за контакт с вас или доставката на поръчаните стоки. Това са данни, които сте предоставили доброволно.